воскресенье, 19 сентября 2010 г.

Результаты большого и констрактового

1 Grebenyuk, Vyacheslav 18 61.622 68.4211 56.8642
2 Zakurenko, Vyacheslav 19 54.0576 65.1515 55.5764
3 Kundyukov, Andrey 13 61.9705 58.3333 59.3186
4 Gutc, Anton 13 50.534 66.6667 47.6238
5 Pashchenko, Alexey 15 54.2434 71.4286 54.5049
6 Kulish, Alisa 12 50.9101 57.1429 54.8712
7 Ovsyannikov, Vlad 10 68.5119 59.5238 59.7017
8 Kulikov, Yuriy 9 62.2064 50 50.7058
9 Bogomyagkov, Pavel 9 50.8889 60 46.3024
10 Rachkov, Andrey 9 45.8667 53.8462 42.3016
11 Marchenko, Evgenia 9 45.0333 53.8462 45.8674
12 Faletskiy, Nikolay 9 42.3111 46.1538 45.4396
13 Frolov, Maxim 9 40.6 58.3333 43.4432
14 Rudenko, Georgiy 6 65.5476 50 59.3307
15 Oksenich, Andrey 6 62.2667 41.6667 54.928
16 Tsaregradsky, Konstantin 6 57.6 42.8571 54.5817
17 Harchenko, Dima 6 55.7667 46.1538 50.9461
18 Tjurin, Alexey 6 45.581 41.6667 49.1453
19 Shpit, Lena 4 48.7262 30.303 51.8544
20 Nester, Sergey 4 48.4667 45.2381 39.4916
21 Orlov, Igor 4 46.5 41.0256 44.765
22 Matveev, Evgeniy 4 44.3333 36.1111 45.5128
23 Albova, Helen 4 42.5333 38.4615 39.6032
24 Bednarsky, Sergey 3 51.3619 30.7692 51.6666
25 Chatchenko, Svyatoslav 1 47.2 11.1111 49.5092

2 комментария:

hp-gannibal комментирует...

Да, хорошо поиграли : )

Chant_of_Luck комментирует...

да, весело))